THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÁI BÌNH

+ Trụ sở chính: 71/8 Đ. Trần Lãm, Trần Lâm, TP Thái Bình, Thái Bình
+ Cơ Sở1:  Xã Quang Bình – Huyện Kiến Xương – Thái Bình – Tỉnh Thái Bình
+ Cơ Sở2: xã Chương Dương – huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình
+ Cơ Sở3: 26 Thị trấn Tiền Hải – huyện Tiền Hải – Tỉnh Thái Bình
+ Cơ Sở4: xã An Tân – huyện Thái Thụy – Tỉnh Thái Bình
+ Cơ Sở5: 29 Thị trấn Vũ Thư – huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình
+ Cơ Sở6: 39 Thị trấn Đông Hưng – huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình
+ Cơ Sở7: 09 thị trấn: Quỳnh Côi – Huyện Quỳnh Phụ – Tỉnh Thái Bình
+ Cơ Sở8: 150/8 Lý Bôn, Phú Xuân, TP Thái Bình, Thái Bình
+ Cơ Sở9: 50 thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Gmail: ctymoitruongthaibinh88@gmail.com
Hotline: 0798-156-085
Mã Số Thuế: 9865231488